ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
1051
12 ตุลาคม 2566

12 ต.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณฝายหน้านบ - บ้านหนองเภา ม.4 ต.คลองปราบ